Este moodle es de prueba a ver q xopa

    Available courses

    Curso de prueba pa entender esta damier

    enseniandole a mari a crear un curso como debe ser